Już po raz IX, ale pierwszy raz w Krakowie. Od 8 marca 2024 od godziny 9 rozpocznie się
Droga Lwa, czyli męskie 3 dniowe ćwiczenia duchowe, fizyczne i osobowe. To czas, w
którym uczestnik otrzymuje inną perspektywę, która pozwala na refleksję w przestrzeniach
takich jak planowanie czasu, dotrzymywania obietnic, stawania w prawdzie i relacji z
bliskimi.

Brak ognia w relacjach?

Mężczyźni w relacjach bardzo cenią sobie wzajemne zaufanie i szacunek. Z kolei
podstawowym miernikiem jakości relacji dla kobiet jest szczerość, prawdomówność oraz
to by zostały wysłuchane. Relacje, w których brakuje prawdy i słuchania siebie nawzajem
w dłuższej perspektywie są narażone na obojętność i oziębłość.
Droga Lwa jest dla mężczyzn, którzy doświadczają chłodu w relacjach.

Wyjście z martwego punktu.

Martwy punkt to miejsce, gdzie nie ma życia i nadziei. Bardzo trudno wyjść samemu z
grobu presji oczekiwań, zasługiwania na miłość, strachu przed podjęciem decyzji czy
kapitulacji i obojętności.
Na tym wydarzeniu w braterskiej atmosferze i pełnym zrozumieniu, mężczyźni otrzymują
pomocną dłoń i dostają nowe spojrzenie na to co było grobem w ich życiu. Będą mogli
skonfrontować się ze swoimi lękami i słabościami by doświadczyć siły, która wypływa z
tych ran. Otrzymują pomoc by spojrzeć na historię swojego życia bez poczucia wstydu i
winy, ale z troską i łaskawością.
Celem Drogi Lwa jest to by uczestnik powstał z kolan i przejął inicjatywę w swoim życiu, by
miał satysfakcjonujące i prawdziwe relacje.

Co o Drodze Lwa mówią uczestnicy?

Zobacz szczerą wypowiedź Krzysztofa, który był z nami po raz pierwszy: „Dopóki nie
przyjedziesz, to nie poczujesz jakie to głębokie doświadczenie. Dla mnie to przede
wszystkim przeżycie braterstwa, dotykanie ważnych obszarów dla mnie jako mężczyzny.
Ale też poznawanie siebie jako ojca, męża, brata, syna. Dotykane są tutaj bardzo istotne
tematy, wszystkie istotne tematy dla mężczyzny. Jest to rzecz i droga, która powinien
przejść każdy mężczyzna, niezależnie od sytuacji, punktu, w którym obecnie się
znajdujesz.”

Czy osoby duchowne również mogą przybyć na Drogę Lwa?


Z pewnością odpowiedzi na to pytanie udzieli ks. Artur: „Na Drodze Lwa odkrywamy, że
otrzymujemy właściwy rytm. Właściwy rytm życia, właściwy rytm pobożności, właściwy
rytm duchowości, właściwy rytm męskości. Rytm pozwala odstawić te rzeczy, które są
drugorzędne, a odciągają nas od celu ostatecznego.”

Droga Lwa jest organizowana przez katolicki ruch formacyjny Droga Odważnych, który
działa w Polsce od 2010 roku z asystencją kościelną zgromadzenia braci kapucynów
prowincji warszawskiej. Charyzmatem wspólnoty jest formacja mężczyzn na Bożych
przywódców, czyli takich, którzy wezmą odpowiedzialność za swoje życie i życie bliskich i
będą służyć Kościołowi. Ideał Drogi Odważnych zawiera się w słowach: miłość, służba,
formacja.

Obserwujemy świat wokół siebie, który nieustannie się zmienia. Jesteśmy najważniejszą
częścią tego świata. Czy zmieniamy się razem z nim w myśl słów św. Pawła z listu do
Rzymian: Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie
umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i
co doskonałe? (Rz 12,2).


Więcej szczegółów oraz zapisy na www.drogalwa.pl portal Ewangelizuj.pl objął wydarzenie
patronatem medialnym.

Poniżej aplikacja mobilna do pobrania i portal z tymi samymi funkcjami.

Web:

aplikacja.odwazni.pl

Android:

link.odwazni.pl/android-app