Droga Światła – nabożeństwo wielkanocne pt. “Droga wyjścia z kryzysu”

Pieśń: O dniu radosny, pełen chwał! * Dziś Jezus Chrystus z grobu wstał, * nam zmartwychwstania...

Czytaj więcej