Ad
Ad

Ad
Ad
 
Ad


 

Częstochowa (Jasna Góra) – Patriotka

Opracował: Ks. Piotr Śliżewski

Film pomocny w katechezie: https://rosemaria.pl/kim-jest-dla-mnie-maryja-film-ks-slizewskiego

Trailer filmu:

 

 

Cel ogólny:

Zapoznanie się z chrześcijańskim rozumieniem miłości do Ojczyzny oraz wyjaśnienie kluczowego zadania maryjnej duchowości w kształtowaniu polskiej tożsamości.

 

Cele operacyjne:

Uczestnik potrafi:

Uzasadnić dlaczego polscy katolicy tak bardzo kochają Maryję.

Wyjaśnić pojęcie patriotyzmu.

Wymienić, jak Polak może dzięki Maryi odkryć swoją polską tożsamość.

 

Działania:

Kształtowanie postawy patriotyzmu opartej o duchowość maryjną.

STRUKTURA katechezy:

 1. Modlitwa z uczestnikami

Rozdać uczniom ksero z modlitwą Apelu jasnogórskiego  (strony do od kserowania znajdują się na końcu tej książeczki).

 

Apel jasnogórski (wersja młodzieżowa)

Maryjo, Królowo Polski

Maryjo Królowo Polski,

jestem przy Tobie,

pamiętam o Tobie

i czuwam na każdy czas.

Jestem przy Tobie,

pamiętam o Tobie

i czuwam na każdy czas.

 

Maryjo, jesteśmy młodzi,

Maryjo jesteśmy młodzi,

już dzisiaj zależy

od polskiej młodzieży

następne tysiąc lat.

Już dzisiaj zależy

od polskiej młodzieży

następne tysiąc lat.

 

Maryjo, Królowo Rodzin,

Maryjo, Królowo Rodzin,

Ciebie prosimy,

uświęcaj rodziny,

uświęcaj każdego z nas.

Ciebie prosimy,

uświęcaj rodziny,

uświęcaj każdego z nas.

 

Przed modlitwą wyjaśnić zebranym pojęcie „apelu”. Tak samo jak mamy apel w szkole, gdzie ładnie się ubieramy i wysłuchujemy akademii, by coś świętować, tak samo odśpiewujemy Apel jasnogórski, aby ucieszyć się obecnością Maryi w naszej polskiej historii. Wytłumaczmy, że Maryja jest Kimś ważnym dla każdego Polaka a Jej jasnogórskie sanktuarium jest szczególnym miejscem dla tych, którzy kochają Ojczyznę. Dajmy zebranym chwilę na zastanowienie, o co będą się zaraz modlić. Prosimy o wymienienie naglących potrzeb w naszym kraju. Co chcemy, by się zmieniło w naszym Narodzie? W tych intencjach odśpiewajmy (lub odczytajmy) Apel jasnogórski w wersji młodzieżowej.

 

 1. Słowo wprowadzenia

Krótko wyjaśnijmy słowo „patriotyzm”. Możemy to zrobić na bazie popularnego hasła: Bóg, Honor i Ojczyzna. Zapytajmy co jest dla zebranych wartością. Po tym zapowiedzmy sanktuarium na Jasnej Górze ( wystarczy kilka zdań, ponieważ w filmie zostanie to wyjaśnione dłużej). Propozycja wprowadzenia:

Nie jest obojętnym dla naszego życia fakt, gdzie się rozwijamy i żyjemy. Inaczej wygląda codzienność w Niemczech, inaczej w Afryce a jeszcze inaczej w Polsce. Styl prowadzenia Państwa, lokalna ekonomia, tradycje i wiele innych rzeczy wpływają na kształt naszej narodowej tożsamości. Patriotyzm polega więc na docenieniu naszej, polskiej wyjątkowości. Za chwilę obejrzymy fragment filmu pt. „Kim jest dla mnie Maryja?”  nagrany w Częstochowie. W tym mieście znajduje się najpopularniejsze w Polsce sanktuarium- Jasna Góra- prowadzone przez zakon ojców Paulinów. W tym miejscu Polacy na kolanach wymodlili łaski potrzebne w różnych momentach polskiej historii. Dlatego korzystając z wymowy tego miejsca rozwińmy, co znaczy być Polakiem i kochać swoją Ojczyznę.

 

 1. Projekcja videoCzęstochowa (Jasna Góra) – Maryja Patriotka Czas: 10 min. 32 sek.

Przed odtworzeniem fragmentu filmu można zadać parę pytań aktywizujących. Uczestnicy są zaproszeni do znalezienia odpowiedzi na nie:

 • Jaki zakon opiekuje się sanktuarium na Jasnej Górze? ( Ojcowie Paulini)
 • Jak nazywa się wzgórze na którym wznosi się sanktuarium? ( Jasna Góra)
 • Gdzie znajduje się amerykański odpowiednik Jasnej Góry? (w pobliżu Doylestown w stanie Pensylwania)
 • Który kardynał ułożył modlitwę dziękczynną do Matki Bożej, w której wychwala Jej wielką pomoc dla Polski? ( Stefan kard. Wyszyński)
 • Co dokonało się 26 sierpnia 1956 r. na częstochowskim wzgórzu? (Episkopat Polski w obecności około miliona pielgrzymów w imieniu całego Narodu złożył Jasnogórskie Śluby Narodu).
 • Co św. Jan Paweł II określił jako: „Polską Kartę Praw Człowieka” ? (Jasnogórskie Śluby Narodu ułożone przez Stefana kard. Wyszyńskiego )

 

 1. Zadanie – Kapsuła czasu

Wyjaśnić uczestnikom, czym jest kapsuła czasu – to miejsce gdzie zbiera się pamiątki po danym pokoleniu. Często umieszcza się je na wieżach albo gdzieś wmurowuje, by kolejni remontujący mogli zobaczyć, jak wyglądał kiedyś świat. Proponujemy wszystkim zrobienie wspólnej „kapsuły czasu” na temat aktualnego patriotyzmu. Każdy pisze osobiste, krótkie świadectwo, czym jest dla niego patriotyzm, jak postrzega Polskę i za co ją kocha. Do tego możemy zebrać dodatkowo cytaty z video o Częstochowie, które jest częścią filmu „Kim jest dla mnie Maryja”. Należy naprowadzić uczestników, żeby zebrali materiały, które mogą być interesujące dla ludzi żyjących za 500 lat.

 

 1. Zadanie –  Papier lakmusowy

Zadanie polega na podkreśleniu odpowiednim kolorem tych fragmentów tekstu, które dotyczą danej tematyki:

Kolor niebieski – Zdania opisujące kim jest Maryja i co zrobiła

Kolor czerwony – zdania o Panu Jezusie

 

Tekst do podkreślania:

DLACZEGO ODDAJEMY SIĘ MARYI?

Oddajemy się Maryi, ponieważ szukamy najbezpieczniejszych rąk, w które moglibyśmy złożyć nasze życie. Każdy pragnie do kogoś należeć, pragnie być mieszkańcem czyjegoś serca. Oddanie Maryi to też zawierzenie dłoniom, które bezpiecznie na poprowadzą.

Gdy Jezus stanął przed Apostołami w wieczerniku tuż po swoim zmartwychwstaniu, ukazał im swoje ręce i otwarty bok. Powiedział wtedy do uczniów: Pokój wam! (por. J 20,19-21). Ta ewangeliczna scena sugeruje nam bardzo jasno, że to właśnie w rękach Jezusa można odnaleźć pokój i poczucie bezpieczeństwa na wszystkie wydarzenia naszego życia. W tych dłoniach, przebitych dla nas jest pokój!

Po uprowadzeniu Izraelitów do niewoli babilońskiej, w czasie wielkiej moralnej i narodowej katastrofy, gdy na wygnaniu czuli się opuszczeni i zapomniani, Bóg zapowiadając im wyzwolenie, mówił przez proroka Izajasza: Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet, gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie! Oto wyryłem cię na obu dłoniach, twe mury są ustawicznie przede Mną (Iz 49,15-16).

Na innym miejscu Jezus mówi: Moje owce słuchają mego głosu, a Ja je znam. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca (J10,27-30). Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w Jego ręce (J3,35). Jesteśmy w silnej ręce Boga! I znowu: Wszystko, co Mi daje Ojciec, do Mnie przyjdzie, a tego, który do Mnie przychodzi, precz nie odrzucę, ponieważ z nieba zstąpiłem nie po to, aby pełnić swoją wolę, ale wolę Tego, który Mnie posłał. Jest wolą Tego, który Mię posłał, abym ze wszystkiego, co Mi dał, niczego nie stracił, ale żebym to wskrzesił w dniu ostatecznym (J 6,37-39). Jesteśmy w rękach Boga i nikt nie jest w stanie nas z nich wyrwać.

Ręce Boga są bezpieczne i pełne pokoju. W momencie swojej śmierci, gdy Jezus był najbardziej bezradny i bezbronny, powiedział: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego (Łk 23,46).Tuż przed śmiercią, podczas ostatniej wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty, syna Szymona, aby Go wydać, wiedząc, że Ojciec dał Mu wszystko w ręce oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie, wstał od wieczerzy i złożył szaty. A wziąwszy prześcieradło nim się przepasał. Potem nalał wody do miednicy. I zaczął umywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany (J 13,2-5). To bardzo symboliczna scena. Jezus, wiedząc, kto Go wyda oraz, że wszyscy Go opuszczą, zaczął uczniom umywać nogi. Stopy to symbol tego, co w nas najniższe i najsłabsze. Moża to tak zwana pięta Achillesa w naszym życiu, czyli nasz słaby punkt. Ponadto Jezus mówiąc o zdradzie Judasza odwołuje się do słów Psalmu 41,10: Kto ze Mną spożywa chleb, ten podniósł na Mnie swoją piętę (por. J 13,18). Otóż tą stopę, która Go uderzy, Jezus bierze w swoje boskie dłonie i z miłością obmywa. Wszystkie najsłabsze miejsca naszego życia, Jezus bierze w swoje dłonie i z miłością obmywa! Nasze kruchość jest w Jego boskich rękach!

Umierając na krzyżu, zanim oddał ducha, Jezus oddał umiłowanego ucznia Jana, a w nim nas wszystkich, cały Kościół, w ręce Maryi. Powiedział: Niewiasto, oto syn Twój! Następnie rzekł do ucznia: Oto Matka twoja (J 19,26-27). W momencie śmierci mówi się sprawy najważniejsze. Jesteśmy oddani w ręce Maryi, a Ona  jest nam dana za Matkę! Doświadczenie uczy, że wiernie wypełnia to zadanie!

Źródło: http://centrumzawierzenia.jasnagora.pl/dlaczego-oddajemy-sie-maryji/ (dostęp 22.10.2018)

Facebooktwittergoogle_plus

Komentarze

Co myślą inni?

Ten wpis nie posiada jeszcze żadnych komentrzy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 
 

Ad
Ad

Social Media

Newsletter

Kontakt

ks. Piotr Śliżewski

ewangelizuj@gmail.com

Ewangelizacja - Ewangelia
na dziś
Ewangelizuj.pl